Danh mục

Vị trí đang tuyển

Nhân Viên Kinh Doanh/Sale Thị Trường - Chi Nhánh Hà Nội.

Nơi làm việc: số 902 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội Số lượng: 1 Phòng/ban: Kinh doanh

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Điều Hoà.

Nơi làm việc: số 486 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội Số lượng: 1 Phòng/ban: Kinh doanh