Danh mục

Phụ kiện, linh kiện robot

Dock Nâng Cấp Tự Đổ Rác Ecovacs Deebot T10

4,690,000 VNĐ
6,990,000 VNĐ

-46%

Hộp Lau Rung Ecovacs Deebot T8/T9 - Chính hãng

1,590,000 VNĐ
1,590,000 VNĐ

-0%

Lọc bụi Robot Ecovacs Deebot DD/ DN/ DJ

39,000 VNĐ
110,000 VNĐ

-65%

Pin thay thế Xiaomi

1,250,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ

-0%

Thảm lau thay thế cho Xiaomi Mop Pro

150,000 VNĐ
250,000 VNĐ

-40%

Nắp đậy chổi chính Xiaomi

150,000 VNĐ
180,000 VNĐ

-7%

Chổi cạnh Xiaomi Gen 3; S5 Max; S6 Pure

120,000 VNĐ
151,000 VNĐ

-21%

Chổi cạnh Xiaomi

120,000 VNĐ
200,000 VNĐ

-40%

Giẻ lau ướt Mijia 1C

100,000 VNĐ
225,000 VNĐ

-56%

Giẻ lau ướt Xiaomi

100,000 VNĐ
150,000 VNĐ

-33%

Nước Lau Sàn Dreame Chính Hãng 500ml

299,000 VNĐ
599,000 VNĐ

-50%

Dock sạc cho robot hút bụi ILIFE

550,000 VNĐ
550,000 VNĐ

-0%

Hộp nước ILIFE X800

700,000 VNĐ
900,000 VNĐ

-20%

Dock sạc nâng cấp iRobot Roomba i7 Plus

7,250,000 VNĐ
10,500,000 VNĐ

-31%

Dock sạc IROBOT ROOMBA

1,000,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

-17%

Pin thay thế Irobot

1,000,000 VNĐ
1,001,000 VNĐ

-0%

Tường ảo IROBOT ROOMBA

1,000,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ

-0%

Bộ sạc iRobot

2,000,000 VNĐ
2,001,000 VNĐ

-0%

Pin li ion irobot cho serial 600,700,800

950,000 VNĐ
950,000 VNĐ

-0%

Chổi cuộn iRobot 8 series

250,000 VNĐ
250,000 VNĐ

-0%

Giẻ lau ướt iRobot Braava 380T

99,000 VNĐ
100,000 VNĐ

-1%

Giẻ lau ướt cho IRobot Braava Jet M6

99,000 VNĐ
100,000 VNĐ

-1%

Lọc bụi iRobot 800, 900 series

90,000 VNĐ
90,000 VNĐ

-0%

Robot hút bụi iLife A9

9,700,000 VNĐ
10,750,000 VNĐ

-10%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILIFE A9S

9,900,000 VNĐ
11,500,000 VNĐ

-14%

Robot Chuyên Hút ILife A10

10,900,000 VNĐ
12,000,000 VNĐ

-9%

Robot hút bụi lau nhà iLife A10S

11,300,000 VNĐ
12,900,000 VNĐ

-12%

Robot hút bụi lau nhà ILIFE A11

12,500,000 VNĐ
15,900,000 VNĐ

-21%

Robot Chuyên Hút ILife A11C

11,600,000 VNĐ
15,900,000 VNĐ

-27%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILife A80 Pro

8,750,000 VNĐ
9,650,000 VNĐ

-9%

Robot Hút BụiI ILife A80C (Bản quốc tế)

7,750,000 VNĐ
10,750,000 VNĐ

-28%

Robot Hút Bụi ILIFE B5C Max

5,950,000 VNĐ
6,950,000 VNĐ

-14%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILIFE B5 Max

6,500,000 VNĐ
8,645,000 VNĐ

-25%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILIFE V3S Max

6,950,000 VNĐ
7,950,000 VNĐ

-13%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILIFE V55 Pro

6,350,000 VNĐ
7,200,000 VNĐ

-12%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILIFE V5s Pro

5,590,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ

-7%

Robot Hút Bụi Lau Nhà Ilife V8S

7,300,000 VNĐ
8,500,000 VNĐ

-14%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILIFE V8 Plus

7,050,000 VNĐ
7,500,000 VNĐ

-6%

Robot Chuyên Hút ILIFE V80 Pro

8,350,000 VNĐ
9,250,000 VNĐ

-10%

Robot Chuyên Hút ILIFE V80C Pro

7,500,000 VNĐ
8,650,000 VNĐ

-13%

Robot Hút Bụi Lau Nhà Thông Minh iLife T1s

16,200,000 VNĐ
18,500,000 VNĐ

-12%

Chổi cạnh Xiaomi

120,000 VNĐ
200,000 VNĐ

Xem thêm

Giẻ lau ướt Mijia 1C

100,000 VNĐ
225,000 VNĐ

Xem thêm

Giẻ lau ướt Xiaomi

100,000 VNĐ
150,000 VNĐ

Xem thêm

Hộp nước ILIFE X800

700,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Xem thêm

Dock sạc IROBOT ROOMBA

1,000,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

Xem thêm

Pin thay thế Irobot

1,000,000 VNĐ
1,001,000 VNĐ

Xem thêm

Tường ảo IROBOT ROOMBA

1,000,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ

Xem thêm

Bộ sạc iRobot

2,000,000 VNĐ
2,001,000 VNĐ

Xem thêm

Chổi cuộn iRobot 8 series

250,000 VNĐ
250,000 VNĐ

Xem thêm