Danh mục

Phụ kiện, linh kiện robot

Dock Nâng Cấp Tự Đổ Rác Ecovacs Deebot T10

4,690,000 VNĐ
6,990,000 VNĐ

-46%

Hộp Lau Rung Ecovacs Deebot T8/T9 - Chính hãng

1,590,000 VNĐ
1,590,000 VNĐ

-0%

Lọc bụi Robot Ecovacs Deebot DD/ DN/ DJ

39,000 VNĐ
110,000 VNĐ

-65%

Thảm lau thay thế cho Xiaomi Mop Pro

150,000 VNĐ
250,000 VNĐ

-40%

Chổi cạnh Xiaomi

120,000 VNĐ
200,000 VNĐ

-40%

Giẻ lau ướt Xiaomi

100,000 VNĐ
150,000 VNĐ

-33%

Dock sạc nâng cấp iRobot Roomba i7 Plus

7,250,000 VNĐ
10,500,000 VNĐ

-31%

Dock sạc IROBOT ROOMBA

1,000,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

-17%

Pin thay thế Irobot

1,000,000 VNĐ
1,001,000 VNĐ

-0%

Tường ảo IROBOT ROOMBA

1,000,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ

-0%

Bộ sạc iRobot

2,000,000 VNĐ
2,001,000 VNĐ

-0%

Pin li ion irobot cho serial 600,700,800

950,000 VNĐ
950,000 VNĐ

-0%

Chổi cuộn iRobot 8 series

250,000 VNĐ
250,000 VNĐ

-0%

Giẻ lau ướt iRobot Braava 380T

99,000 VNĐ
100,000 VNĐ

-1%

Giẻ lau ướt cho IRobot Braava Jet M6

99,000 VNĐ
100,000 VNĐ

-1%

Lọc bụi iRobot 800, 900 series

90,000 VNĐ
90,000 VNĐ

-0%

Robot hút bụi iLife A9

9,700,000 VNĐ
10,750,000 VNĐ

-10%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILIFE A9S

9,900,000 VNĐ
11,500,000 VNĐ

-14%

Robot Chuyên Hút ILife A10

10,900,000 VNĐ
12,000,000 VNĐ

-9%

Robot hút bụi lau nhà iLife A10S

11,300,000 VNĐ
12,900,000 VNĐ

-12%

Robot hút bụi lau nhà ILIFE A11

12,500,000 VNĐ
15,900,000 VNĐ

-21%

Robot Chuyên Hút ILife A11C

11,600,000 VNĐ
15,900,000 VNĐ

-27%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILife A80 Pro

8,750,000 VNĐ
9,650,000 VNĐ

-9%

Robot Hút BụiI ILife A80C (Bản quốc tế)

7,750,000 VNĐ
10,750,000 VNĐ

-28%

Robot Hút Bụi ILIFE B5C Max

5,950,000 VNĐ
6,950,000 VNĐ

-14%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILIFE B5 Max

6,500,000 VNĐ
8,645,000 VNĐ

-25%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILIFE V3S Max

6,950,000 VNĐ
7,950,000 VNĐ

-13%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILIFE V55 Pro

6,350,000 VNĐ
7,200,000 VNĐ

-12%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILIFE V5s Pro

5,590,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ

-7%

Robot Hút Bụi Lau Nhà Ilife V8S

7,300,000 VNĐ
8,500,000 VNĐ

-14%

Robot Hút Bụi Lau Nhà ILIFE V8 Plus

7,050,000 VNĐ
7,500,000 VNĐ

-6%

Robot Chuyên Hút ILIFE V80 Pro

8,350,000 VNĐ
9,250,000 VNĐ

-10%

Robot Chuyên Hút ILIFE V80C Pro

7,500,000 VNĐ
8,650,000 VNĐ

-13%

Robot Hút Bụi Lau Nhà Thông Minh iLife T1s

16,200,000 VNĐ
18,500,000 VNĐ

-12%

Chổi cạnh Xiaomi

120,000 VNĐ
200,000 VNĐ

Xem thêm

Giẻ lau ướt Xiaomi

100,000 VNĐ
150,000 VNĐ

Xem thêm