Danh mục

Gia dụng thông minh

Robot hút bụi lau nhà iRobot Roomba I7 Plus

15,990,000 VNĐ
24,000,000 VNĐ

-34%

Robot hút bụi lau nhà iRobot Roomba 694

7,990,000 VNĐ
18,600,000 VNĐ

-57%

Robot hút bụi lau nhà iRobot Roomba 690

7,590,000 VNĐ
17,990,000 VNĐ

-58%

Robot hút bụi lau nhà iRobot Roomba 615

6,790,000 VNĐ
14,400,000 VNĐ

-53%

Quạt năng lượng mặt trời TONAMI

1,200,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ

-15%

Quạt không cánh A2, A3, A4 Xiaomi Youpin Keheala2

3,090,000 VNĐ
4,150,000 VNĐ

-50%

Chổi cạnh Xiaomi

120,000 VNĐ
200,000 VNĐ

Xem thêm

Giẻ lau ướt Mijia 1C

100,000 VNĐ
225,000 VNĐ

Xem thêm

Giẻ lau ướt Xiaomi

100,000 VNĐ
150,000 VNĐ

Xem thêm

Hộp nước ILIFE X800

700,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Xem thêm

Dock sạc IROBOT ROOMBA

1,000,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

Xem thêm

Pin thay thế Irobot

1,000,000 VNĐ
1,001,000 VNĐ

Xem thêm

Tường ảo IROBOT ROOMBA

1,000,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ

Xem thêm

Bộ sạc iRobot

2,000,000 VNĐ
2,001,000 VNĐ

Xem thêm

Chổi cuộn iRobot 8 series

250,000 VNĐ
250,000 VNĐ

Xem thêm