Danh mục

Cửa hàng

Dock sạc nâng cấp iRobot Roomba i7 Plus

7,250,000 VNĐ
10,500,000 VNĐ

-31%

Dock sạc IROBOT ROOMBA

1,000,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

-17%

Pin thay thế Irobot

1,000,000 VNĐ
1,001,000 VNĐ

-0%

Tường ảo IROBOT ROOMBA

1,000,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ

-0%

Bộ sạc iRobot

2,000,000 VNĐ
2,001,000 VNĐ

-0%

Pin li ion irobot cho serial 600,700,800

950,000 VNĐ
950,000 VNĐ

-0%

Chổi cuộn iRobot 8 series

250,000 VNĐ
250,000 VNĐ

-0%

Giẻ lau ướt iRobot Braava 380T

99,000 VNĐ
100,000 VNĐ

-1%

Giẻ lau ướt cho IRobot Braava Jet M6

99,000 VNĐ
100,000 VNĐ

-1%

Lọc bụi iRobot 800, 900 series

90,000 VNĐ
90,000 VNĐ

-0%

Chổi cạnh Xiaomi

120,000 VNĐ
200,000 VNĐ

Xem thêm

Giẻ lau ướt Mijia 1C

100,000 VNĐ
225,000 VNĐ

Xem thêm

Giẻ lau ướt Xiaomi

100,000 VNĐ
150,000 VNĐ

Xem thêm

Hộp nước ILIFE X800

700,000 VNĐ
900,000 VNĐ

Xem thêm

Dock sạc IROBOT ROOMBA

1,000,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

Xem thêm

Pin thay thế Irobot

1,000,000 VNĐ
1,001,000 VNĐ

Xem thêm

Tường ảo IROBOT ROOMBA

1,000,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ

Xem thêm

Bộ sạc iRobot

2,000,000 VNĐ
2,001,000 VNĐ

Xem thêm

Chổi cuộn iRobot 8 series

250,000 VNĐ
250,000 VNĐ

Xem thêm